Audit intern

Unul dintre elementele critice ale unei bune guvernanțe corporative este reprezentat de asigurarea că procedurile și controalele funcționează eficient la nivelul tuturor operațiunilor. Activitatea de audit intern furnizează asigurarea și totodată identifică zonele operațiunilor cheie care trebuie îmbunătățite, iar in același timp ofera posibilitatea managementului să sporească performanța.

Un audit intern eficient este reprezentat de o revizuire sistematică a tuturor proceselor din cadrul unei organizații, inclusiv cele financiare, HR, IT, vânzări, achiziții și alte departamente operaționale. Auditul intern evaluează politicile, procedurile și controalele pentru a asigura că adresează:
 
  • atingerea obiectivelor;
  • managementul riscului;
  • utilizarea eficientă a resurselor;
  • conformitatea cu legilele și regulamentele externe;
  • protecția activelor în fața fraudei, neregularităților și corupției;
  • integritatea și fiabilitatea informațiilor.
Prin furnizarea unui serviciu de audit intern, fie complet sau parțial externalizat, echipa Moore Stephens KSC te poate ajuta să:
  • analizezi eficiența funcției de audit intern existentă in organizația ta;
  • stabilești propria funcție de audit intern;
  • efectueze un audit al oricărui domeniu al afacerii tale.