Moore Stephens KSC continuă să intensifice serviciile profesionale prin preluarea conducerii clusterului balcanic al Moore Stephens Europe

În urma acceptării cu succes în rețeaua Moore Stephens International (MSIL) la sfârșitul anului 2015, firma noastră continuă să se dezvolte prin preluarea conducerii clusterului balcanic Moore Stephens Europe (MSEL), cu Mamas Koutsoiyannis - CEO al Moore Stephens KSC în poziția de Președinte și Andrei Stan - Audit Partner, Head of Operations al Moore Stephens KSC în poziția de Membru al Comitetului de Revizuire.

Clusterul balcanic MSEL este un comitet format din membrii balcanici ai rețelei. Preocuparea sa principală este să promoveze calitatea auditului, în confomitate cu schimbările actuale ale mediului de afaceri și să încurajeze creșterea și colaborarea între membrii.
De-a lungul timpului, Clusterul balcanic MSEL s-a identificat ca un instrument structurat de consolidare a cooperării în regiune valorificând experiențele și rezultatele obținute pana acum. În consecință, clusterul sprijină împărtășirea experiențelor si know-how-ului, îmbunătățirea politicilor locale și networkingul între membrii săi, deoarece aceștia au oportunitatea să împărtășească și să primeasca experiență și expertiză valoroase precum spețe noi, provocări și povești de succes din regiune. 

Mamas Koutsoyiannis –CEO al Moore Stephens KSC: “Sunt foarte onorat că am fost ales ca Președinte al Clusterului balcanic MSEL și sunt încrezător că împreună vom aduce o contribuție pozitivă în creșterea încrederii clienților în serviciile de asigurare a auditului oferite de Moore Stephens. Obiectivul nostru cel mai important constă în asigurarea că Standardele Internaționale de Auditare continuă să formeze baza auditărilor valoroase, de încredere și de calitate prin intensificarea dialogului dintre noi, ca auditori, și diverse părți interesate (auditori, management, autorități de reglementare, utilizatori, etc.) deoarece ne dorim să creăm o mai bună interacțiune in raportul de audit. Un proiect cheie din agenda noastră actuală este implementarea "Programului de Revizuire al rețelei MSIL" care este creat in scopul de a fi un factor cheie de îmbunătățire a calității auditării la nivel de rețea."

Andrei Stan – Partner, Head of Operations al Moore Stephens KSC: “Profesia de audit evoluează dearece trebuie să mențină pasul atât cu afacerea clientului care devine tot mai complexă, cât și cu tehnologia care avansează rapid și cu economia în timp real care schimbă modalitatea în care informațiile sunt primite și analizate. Situațiile financiare auditate sunt menite să răspundă la nevoile de informare ale investitorilor și creditorilor, iar acestea trebuie să fie primite la timp și să fie folositoare în procesul de adoptare a deciziilor. Pentru a se menține ca un serviciu valoros și relevant pentru investitori, creditori și alte persoane care le folosesc, situațiile financiare auditate trebuie să găsească o modalitatet de a evolua. Programul de Revizuire al rețelei MSIL este instrumentul care asigură calitatea auditului în cadrul rețelei deoarece metodologia este în permanență actualizață pentru a răspunde noilor provocări ale pieței. Sunt mândru să sprijin Clusterul balcanic MSEL în dezvoltarea calității auditului, ca Mebru al Comitetului de Revizuire și, de asemenea, să sprijin firmele membre să-și consolideze eforturile continue în direcția identificării ariilor de îmbunătățire.”