ANAF continuă reforma și eficientizarea

Pentru consolidarea reorganizării Agenției Naționale de Administrare Fiscală și creşterea eficienţei colectării şi a eficacității în combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale şi vamale, modificările și completările Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vizează:
  1. Îmbunătățirea randamentului recuperării creanţelor bugetare dispuse prin hotărâri judecătoreşti definitive în materie penală, prin organizarea unei structuri responsabilă la nivel național cu executarea silită a cazurilor speciale. Actuala direcție de executare silită cazuri speciale se reorganizează prin preluarea structurilor teritoriale, pentru mărirea gradului de recuperare a prejudiciilor stabilite de către instanţele judecătoreşti, creşterea gradului de valorificare a bunurilor confiscate şi aplicarea eficientă a sancţiunilor internaţionale.
  2. Eficientizarea și întărirea controlului managerial al activității vamale a ANAF, prin înfiinţarea unei funcţii de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat, care va coordona întreaga activitate a structurilor vamale de la nivel central şi teritorial (Direcţia generală a vămilor, direcţiile regionale vamale, birourile vamale de interior şi de frontieră).
  3. Optimizarea actului managerial administrativ al secretarului general – înalt funcționar public în cadrul ANAF, prin înființarea în subordinea sa a Compartimentului suport conducere, cu atribuţii de asistenţă şi secretariat la nivelul superior al conducerii ANAF.

De asemenea, prin proiectul de act normativ se urmărește clarificarea competențelor de control la nivel național ale inspectorilor antifraudă fiscală și actualizarea referirilor la actele normative prin care au fost aprobate Codul de procedură fiscală şi Codul fiscal, ca urmare a reînnoirii acestora, respectiv Legea    nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Articol preluat de pe site-ul www.legalmagazin.ro